مراکز خرید

بازارهای محلی

بازارهای محلی

مراکز خرید محلی کیش مرکز خرید صدف مجتمع تجاری صدف ، در دو طبقه بنا شده و۶۶ غرفه مختلف پوشاک و مواد غ ...

مطالعه بیشتر
مراکز خرید

مراکز خرید

بازار پردیس ۱ این بازار دو طبقه بیش از ۲۰۰ واحد تجاری دارد و انواع مختلفی از پوشاک، وسایل صوتی و تصو ...

مطالعه بیشتر