روابط عمومی 09022007870

تفریحات آبی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

پارک آبی اوشن - تمام روز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر 195000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

145000 تومان

پارک آبی اوشن - نیمروز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر 180000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

135000 تومان

فلای برد

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 200000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

145000 تومان

اسکوتر زیردریایی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 200000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

160000 تومان

غواصی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 150000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

100000 تومان

پاراسل

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 120000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

85000 تومان

بنانا

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 45000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

32000 تومان

کشتی آکواریوم

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر 40000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

28000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد