روابط عمومی 09022007870 پاسخگویی از ساعت 8 الی 20

تفریحات آبی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

پارک آبی اوشن - تمام روز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر 218000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

207100 تومان

پارک آبی اوشن - نیمروز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر 198000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

188100 تومان

فلای برد

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 260000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

182000 تومان

اسکوتر زیردریایی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 26000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

182000تومان

غواصی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 195000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

136500 تومان

پاراسل

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 160000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

112000 تومان

بنانا

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 65000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

45500تومان

کشتی آکواریوم

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر 55000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

38500تومان

شاتل

هزینه بلیط این آیتم برای هر نفر 65000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

45500 تومان

فلای فیش

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 250000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

175000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد