روابط عمومی 09022007870 پاسخگویی از ساعت 8 الی 20

تفریحات آبی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

پارک آبی اوشن - تمام روز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر 195000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

136500تومان

پارک آبی اوشن - نیمروز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر 180000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

126000 تومان

فلای برد

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 200000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

140000 تومان

اسکوتر زیردریایی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 200000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

140000 تومان

غواصی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 150000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

105000 تومان

پاراسل

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 120000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

84000 تومان

بنانا

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 45000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

31500 تومان

کشتی آکواریوم

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر 40000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

28000 تومان

شاتل

هزینه بلیط این آیتم برای هر نفر 50000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

35000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد