روابط عمومی 09022007870 پاسخگویی از ساعت 8 الی 20

رستوران ها

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

رستوران کرال

ورودی این رستوران برای هر نفر 40000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

28000 تومان

رستوران صفدری ساحلی

ورودی این رستوران برای هر نفر 35000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

24500 تومان

رستوران میرمهنا

ورودی این رستوران برای هر نفر 20000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

14000 تومان

رستوران کوه نور

ورودی این رستوران برای هر نفر 20000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

14000 تومان

رستوران بام رویایی

وروردی این رستوران برای هر نفر 45000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

31500 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد