روابط عمومی 09022007870

رستوران ها

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

رستوران شاندیز مرجان

ورودی این رستوران برای هر نفر 50000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

20000 تومان

رستوران کرال

ورودی این رستوران برای هر نفر 45000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

20000 تومان

رستوران صفدری ساحلی

ورودی این رستوران برای هر نفر 35000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

15000 تومان

رستوران بارکودا

ورودی این رستوران برای هر نفر 25000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

15000 تومان

رستوران کوه نور

ورودی این رستوران برای هر نفر 20000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

10000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد