روابط عمومی 09022007870 پاسخگویی از ساعت 8 الی 20

سرگرمی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

قلعه وحشت

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 50000تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

35000تومان

سافاری

قیمت ورودی برای هر نفر 20000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

14000 تومان

کشتی تفریحی دنا

هزینه بلیط این کشتی برای هر نفر 140000تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار هستند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

98000تومان

گشت جزیره

هزینه این گشت برای هر نفر 30000تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

21000تومان

جایروکوپتر

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 350000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

245000 تومان

بانجی جامپینگ

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 380000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

266000 تومان

طلسم مومیایی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 50000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

35000 تومان

کشتی تفریحی نوید

هزینه بلیط این کشتی برای هر نفر 150000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

105000 تومان

کشتی تفریحی آرتمیس

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر 130000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

91000 تومان

کشتی تفریحی اوستا

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر 150000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

105000 تومان

کشتی تفریحی تارا

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر 120000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

84000تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد