روابط عمومی 09022007870

سرگرمی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

قلعه وحشت

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 40000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

30000 تومان

سافاری

قیمت ورودی برای هر نفر 20000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

14000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد