روابط عمومی 09022007870 پاسخگویی از ساعت 8 الی 20

سرگرمی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

قلعه وحشت

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 40000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

28000 تومان

سافاری

قیمت ورودی برای هر نفر 20000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

14000 تومان

کشتی تفریحی دنا

هزینه بلیط این کشتی برای هر نفر 95000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار هستند

محل تهیه بلیط : شرکت پارسه پرواز کیش - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

66500 تومان

گشت جزیره

هزینه این گشت برای هر نفر 10000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : دفتر پارسه پرواز کیش - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه یک - ضلع غربی - بلوک B5

7000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد