روابط عمومی 09022007870 پاسخگویی از ساعت 9 الی 17

بلیط قطار

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

مسیر تهران به مشهد

قیمت بلیط قطار فدک برای اعضای شرکت در تمامی ایام یکسان بوده و با تخفیف در نظر گرفته شده است

قیمت بلیط قطار در مسیر بالعکس ( مشهد به تهران ) نیز همین مقدار است

202500 تومان

مسیر قم به مشهد

قیمت بلیط قطار فدک برای اعضای شرکت در تمامی ایام یکسان بوده و با تخفیف در نظر گرفته شده است

قیمت بلیط قطار در مسیر بالعکس (مشهد به قم) نیز همین مقدار است

225250 تومان

مسیر زنجان به مشهد

قیمت بلیط قطار فدک برای اعضای شرکت در تمامی ایام یکسان بوده و با تخفیف در نظر گرفته شده است

قیمت بلیط قطار در مسیر بالعکس (مشهد به زنجان ) نیز همین مقدار است

242250 تومان

مسیر قزوین به مشهد

قیمت بلیط قطار فدک برای اعضای شرکت در تمامی ایام یکسان بوده و با تخفیف در نظر گرفته شده است

قیمت بلیط قطار در مسیر بالعکس ( مشهد به قزوین ) نیز همین مقدار است

227800 تومان

مسیر کرج به مشهد

قیمت بلیط قطار فدک برای اعضای شرکت در تمامی ایام یکسان بوده و با تخفیف در نظر گرفته شده است

قیمت بلیط قطار در مسیر بالعکس ( مشهد به کرج ) نیز همین مقدار است

217600 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد