روابط عمومی 09022007870 پاسخگویی از ساعت 8 الی 20

جنگ های شبانه

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

جنگ ستارگان

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 120000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

84000 تومان

پازل شو

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 120000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

84000 تومان

شوی ایرانیا

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 120000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

84000تومان

بابک شو

قیمت بلیط این جنگ 85000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

59500 تومان

پرشین شو

هزینه بلیط این جنگ برای هر نفر 120000تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

84000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد