روابط عمومی 09022007870

جنگ های شبانه

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

دینامیت شو

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 85000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

62000 تومان

پازل شو

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 85000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

62000 تومان

شوی ایرانیا

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 85000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

62000 تومان

شوی شبهای طلایی

قیمت بلیط این جنگ 75000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : دفتر گردشگری اوشن گشت - روبروی بازار پردیس - ساختمان گنجینه 1

53000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد