گشت رایگان جزیره

جزیره کیش

شرح

گشت دور جزیره شامل بازدید از شهر زیرزمینی کاریز ، درخت سبز و شهر حریره ، تماشای غروب زیبای جزیره در کنار کشتی یونانی و در پایان صرف شام رایگان

بررسی

نوشتن نظر

مرتبط