اقامت رایگان

توضیحات


به نام خدا


طرح اقامت رایگان در جزیره کیش و مشهد مقدس


شرکت توسعه سفر کیا کیش در راستای اهداف خدمتگزاری و توسعه فرهنگ سفر و گردشگری با هدف افزایش بهره‌وری از اماکن اقامتی در اختیار ، در این برهه اقتصادی که مخارج سفر بیش از پیش افزایش پیدا کرده است ، سیاستی را اتخاذ نموده که عزیزان متقاضی بتوانند با استفاده از این طرح پیشنهادی به مدت 9 شب (  سه نوبت  ، هر چهار ماه سه شب ) از آپارتمانها و هتل های در اختیار شرکت ، در جزیره کیش  یا مشهد مقدس بصورت رایگان استفاده نمایند.


نحوه ثبت نام :

۱:متقاضی محترم  ابتدا جهت دریافت کارت عضویت از شرکت توسعه سفر کیا کیش می‌بایست با مراجعه به قسمت ثبت نام در وبسایت  WWW. TSKISH.IR  مشخصات خود و خانواده اش را در فرم درخواستی وارد نموده و ثبت نام نماید.  
تبصره ۱: با هر کارت عضویت 3 نفر از طرح اقامت رایگان و خدمات کارت می توانند استفاده کنند.

 

۲: به جهت اطمینان بیشتر نسبت به شرکت توسعه سفر کیا کیش و اعتماد سازی ، متقاضی محترم مبلغ ده یا پانزده میلیون تومان را به حسابی به نام خود نزدبانک عامل واریز می نماید.

۳: پس از واریز وجه ، تفاهم نامه ای سه جانبه فی مابین بانک عامل ، شخص متقاضی وشرکت توسعه سفر کیا کیش تنظیم و امضاء می‌گردد.

تبصره  2: در تفاهم نامه قید می‌گردد که شخص درخواست کننده مبلغ واریزی به حساب خود در بانک عامل را به مدت یکسال برداشت نمی‌نمایدو به بانک اجازه می‌دهد که حق برخورداری از مزایای حساب خود را به شرکت توسعه سفر کیا کیش واگذار نماید و در مقابل استفاده از اماکن اقامتی در اختیار شرکت توسعه سفر را به مدت 9 شب برای خود و خانواده خود مهیا می نماید.

۴: پس از انتخاب زمانهای استفاده از طرح توسط متقاضی، تاریخ ۳ شب انتخابی در متن قرارداد بین متقاضی و شرکت توسعه سفر قید شده و هر دو طرف امضاء کننده متعهد به رعایت آن می‌باشند.

تبصره 3: جدول زمانبندی استفاده از هتل و یا آپارتمان ها جهت تصمیم گیری متقاضی ، در ابتدای همین صفحه قرار داده شده است .
 تبصره 4:
با انتخاب اولین تاریخ از جدول زمانبندی  ، نوبت دوم سفر با فاصله چهار ماه بوده و به همین منوال تا پایان یکسال ادامه خواهد داشت .پس از عقد قرارداد و گذشت مدت یکسال استفاده از خدمات طرح ، متقاضی میتواند درخواست کتبی خود را جهت تمدید قرارداد به امور قراردادهای شرکت ارسال نماید در غیر اینصورت به منزله انصراف بوده و پس از اعلام کتبی به شرکت میتواند نسبت به برداشت سپرده خود از بانک عامل اقدام نماید .

شرایط عمومی :

الف ) طبق قوانین جهانگردی و گردشگری زمان تحویل آپارتمان یا هتل ساعت 14روز ورود و زمان تخلیه آن ساعت 12 ظهرآخرین روزاقامت میباشد که رعایت آن باعث خدمات بهتر و رضایتمندی شماست.

ب ) متقاضی موظف به رعایت کلیه حقوق شهروندی و آپارتمان نشینی طبق ضوابط اماکن عمومی و قوانین جاری کشور می‌باشد.

تبصره 4: چنانچه متقاضیان با هماهنگی یکدیگر تاریخ ورود وخروج به آپارتمان یا هتل را باهم عوض نمایند ، باید حداقل 3 روز قبل از نوبت خود بصورت کتبی به دفاتر شرکت اعلام نمایند.

تبصره 5: اگر متقاضی بخواهد در زمان سهمیه خود ، فرد دیگری را برای اقامت در آپارتمان یا هتل معرفی نماید ضمن اعلام کتبی به دفتر شرکت ، باید میهمان خود را نسبت به شرایط عمومی این قرارداد توجیه نماید.

 

    در این طرح ضمن استفاده از تخفیفات و خدمات کارت عضویت ، فقط محل اقامت ، رایگان میباشد.

ثبت نام در سایت

بررسی فعالیت

نوشتن نظر

دیگر خدمات