روابط عمومی ۰۹۰۲۲۰۰۷۸۷۰ پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۲۰

تفریحات آبی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

پارک آبی اوشن - تمام روز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر ۲۴۸۰۰۰ تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۲۳۶۰۰۰تومان

پارک آبی اوشن - نیمروز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر ۲۱۸۰۰۰تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۲۰۸۰۰۰ تومان

فلای برد

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 260000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

182000 تومان

اسکوتر زیردریایی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 260000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

182000تومان

غواصی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 195000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

136500 تومان

پاراسل

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 160000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

112000 تومان

بنانا

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 65000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

45500تومان

کشتی آکواریوم

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر ۹۵۰۰۰تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۶۷۰۰۰تومان

شاتل

هزینه بلیط این آیتم برای هر نفر 65000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

45500 تومان

فلای فیش

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 250000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

175000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد