روابط عمومی ۰۹۰۲۲۰۰۷۸۷۰ پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۲۰

تفریحات آبی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

پارک آبی اوشن - تمام روز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر ۲5۸۰۰۰ تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۲۳۶۰۰۰تومان

پارک آبی اوشن - نیمروز

قیمت بلیط استفاده از پارک برای هر نفر ۲۱۸۰۰۰تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۲۰۸۰۰۰ تومان

فلای برد

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 400000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

305000تومان

اسکوتر زیردریایی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 400000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

280000 تومان

غواصی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 300000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

220000 تومان

پاراسل

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 280000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

205000 تومان

بنانا

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 90000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

63000 تومان

کشتی آکواریوم

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر ۹۵۰۰۰تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۶۷۰۰۰تومان

شاتل

هزینه بلیط این آیتم برای هر نفر 100000 تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

75000 تومان

فلای فیش

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 320000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

230000 تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد