روابط عمومی ۰۹۰۲۲۰۰۷۸۷۰ پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۲۰

رستوران ها

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

رستوران پدیده شاندیز

ورودی این رستوران برای هر نفر 50000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

35000تومان

رستوران صفدری ساحلی

ورودی این رستوران برای هر نفر 40000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

28000تومان

رستوران میرمهنا

ورودی این رستوران برای هر نفر 35000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

24500 تومان

رستوران کوه نور

ورودی این رستوران برای هر نفر 40000تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

28000 تومان

رستوران بام رویایی

وروردی این رستوران برای هر نفر 40000تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

28000تومان

رستوران شاندیز سرسبز

ورودی این رستوران برای هر نفر 40000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

28000تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد