روابط عمومی ۰۹۰۲۲۰۰۷۸۷۰ پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۲۰

سرگرمی

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

قلعه وحشت

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 50000تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

35000تومان

سافاری

قیمت ورودی برای هر نفر 20000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

14000 تومان

کشتی تفریحی دنا

هزینه بلیط این کشتی برای هر نفر ۲۳۰۰۰۰تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار هستند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۶۱۰۰۰تومان

جایروکوپتر

این تفریح تا اطلاع ثانوی ، غیر فعال است

بانجی جامپینگ

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 380000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

355000 تومان

طلسم مومیایی

قیمت بلیط این آیتم برای هر نفر 50000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

35000 تومان

کشتی تفریحی نوید

هزینه بلیط این کشتی برای هر نفر ۲۵۰۰۰۰تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۷۵۰۰۰تومان

کشتی تفریحی اوستا

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر ۲۸۰۰۰۰تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۹۶۰۰۰تومان

کشتی تفریحی تارا

قیمت بلیط این کشتی برای هر نفر ۲۰۰۰۰۰تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۱۰۰۰۰تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد