روابط عمومی ۰۹۰۲۲۰۰۷۸۷۰ پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۱۶

جنگ های شبانه

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

جنگ ستارگان

قیمت بلیط اکونومی 320000 تومان و قیمت بلیط وی آی پی 380000 تومان میباشد

پازل شو

قیمت بلیط اکونومی 320000 تومان و قیمت بلیط وی آی پی 380000 تومان میباشد

شوی ایرانیا

قیمت بلیط اکونومی 320000 تومان و قیمت بلیط وی آی پی 380000 تومان میباشد

بابک شو

قیمت بلیط اکونومی 320000 تومان و قیمت بلیط وی آی پی 380000 تومان میباشد

پرشین شو

قیمت بلیط اکونومی 320000 تومان و قیمت بلیط وی آی پی 380000 تومان میباشد


ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد