روابط عمومی ۰۹۰۲۲۰۰۷۸۷۰ پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۲۰

جنگ های شبانه

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

جنگ ستارگان

این جنگ تا اطلاع ثانوی ، اجرا نمیشود

پازل شو

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 155000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۱۰۰۰۰ تومان

شوی ایرانیا

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر ۱۵۵۰۰۰ تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۱۰۰۰۰ تومان

بابک شو

قیمت بلیط این جنگ ۱۱۰۰۰۰ تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۷۷۰۰۰ تومان

پرشین شو

هزینه بلیط این جنگ برای هر نفر ۱۵۵۰۰۰تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۱۰۰۰۰تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد